Keurmerken en kwaliteiten

Als erkend financieel adviseur bied ik professioneel en betrouwbaar advies. Ik voldoe aan alle eisen die de beroepsgroep aan mijn diensten stelt en ben in het bezit van relevante keurmerken, diploma’s en certificaten. Om mijn kennis en vaardigheden up to date te houden, volg ik vakopleidingen. Onderstaand vertel ik meer over mijn keurmerken en kwaliteiten.

­

Erkend Financieel Adviseur (EFA)

De erkenning als EFA is een kwaliteitslabel voor financieel adviseurs uitgegeven door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Deze erkenning vereist dat wij moeten voldoen aan de gestelde vakbekwaamheids- en ervaringseisen. De erkenning is persoonsgebonden en geeft aan dat de betreffende Erkend Financieel Adviseur alle benodigde diploma’s heeft behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Ik ben opgenomen in het SEH-register, lidnummer 16894.

 

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Als Erkend Financieel Adviseur heb ik mij verplicht de Gedragscode Hypothecaire Financieringen na te leven. De gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de overheid en consumentenorganisaties. Er zijn minimumvoorwaarden afgesproken waaraan folder, offertes en berekeningen met betrekking tot hypotheekverstrekking dienen te voldoen. Bij overtreding van de gedragscode kan men zich beklagen bij de Commissie van Toezicht.

 

Inschrijving AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Als tussenpersoon in de financiële dienstverlening ben ik verplicht om een vergunning van de AFM te beschikken.

Erika Koning Financieel Advies is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12047802. Het register met vergunninghouders kun je raadplegen op www.afm.nl of bij de AFM, t.a.v. de afdeling Consumentenvoorlichting, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Uiteraard oefen ik mijn beroep uit naar eer en geweten. In het geval er sprak is van schade als gevolg van een fout van mijn kant, kan ik onder voorwaarden terugvallen op deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit geeft voor u extra zekerheid.

Ongebonden tussenpersoon

Erika Koning Financieel Advies is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, geldverstrekker of verzekeraar heeft stemrechten of een aandeel in het bedrijf. Ik heb geen enkele contractuele verplichting jegens een bank, geldverstrekker of verzekeraar en daarmee volledig onafhankelijk en vrij in mijn advisering. Hierdoor heb ik samengewerkt met vele aanbieders.

Toch niet tevreden?

Ik besteed veel aandacht aan de kwaliteit van mijn dienstverlening. Ondanks dat kan het toch voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent. Ik hoor dan graag van je, want ik neem klachten over mijn dienstverlening erg serieus. Ik ben aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor het geval wij er niet samen uitkomen.

Bel mij terug
Bel mij terug