Privacyverklaring

Erika Koning Financieel Advies, gevestigd aan Nijenrode 7 in Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contact gegevens:
www.erikakoning.nl
info@erikakoning.nl
06-51 75 66 08

Erika Koning is functionaris gegevensbescherming van Erika Koning Financieel Advies. Zij is te bereiken via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Erika Koning Financieel Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens;

 • Kredietwaardigheidscheck
 • Burgerservicenummer
 • Inkomensgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt


Erika Koning Financieel Advies verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het afhandelen van betalingen
 • Te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Erika Koning Financieel Advies verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Erika Koning Financieel Advies neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaren persoonsgegevens

Erika Koning Financieel Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijnen staan benoemd in het Burgerlijk Wetboek, Wet Financieel Toezicht en richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Erika Koning Financieel Advies verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken na opdracht, is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Erika Koning Financieel Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Erika Koning Financieel Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Erika Koning Financieel Advies en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand te ontvangen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erikakoning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ zone, paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvang zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, een reactie op je verzoek. Erika Koning Financieel Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Erika Koning Financieel Advies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@erikakoning.nl of 06-51 75 66 08.

Bel mij terug
Bel mij terug